Din Lokale Service Leverandør

Ingen Jobb er for Liten!

a-plus

Sjekk ut våre tjenester og produkter!

Hjem

Om Oss!

Vi er en gjeng medarbeidere med en allsidig bakgrunn for å dekke service behovet ute hos dere brukere enten dere er bedrifter, kommune eller privat!

Vi tar ett stort samfunnsansvar og har derfor ett tett samarbeid med NAV i flere kommuner og flere attførings bedrifter som Mindus og andre.

Våre verdier bygger på at alle skal få en sjanse til arbeid og vi som ledere skal være synlige for de ansatte med tett oppfølging. Du trenger ikke ha en lang CV men stå på vilje og godt humør.

Våre Tjenester

Maskin & Transport

– Kjøp, Salg og Utleie av maskiner og utstyr
– Maskiner og utsyr for tjenester til vei og anleggs arbeid.
– Utføre diverse transport tjenester med varebil og lastebil.
– Enkle kran tjenester

Vei & Trafikk

– Trafikkdirigering, skilting og barriere kontroll.
– Støtputebil og Følgebil tjenester.
– Vei vedlikehold både sommer og vinter.
– Asfaltarbeid.
– Vask av skilter, tunnell, bussbuer etc.

Teknologi

– Salg og montering av kamera overvåking systemer
– Utleie av bygge og anleggs kamera systemer
– Service, vedlikehold og modifikasjoner av tekniske anlegg og utstyr
– Velferds teknologi for eldre og uføre
– Lokal Hjelpemiddel Sentral med verksted og service biler

Park & Anlegg

– Vaktmester tjenester
– Hage, tun og park vedlikehold og oppgraderinger.
– Tre felling og rydding.
– Hytte og Villa Service.
– Salg av elvestein, bark, jord, gjødsel osv.

Hjem & Omsorg

– Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)
– Hjemmehjelp og “Husmorvikar” tjenester.
– Rådgivning, veiledning og samtalepartner
– Frisør, fot terapi, hud pleie, fysioterapi osv.
– Sosialt samvær, aktiviteter, trening og velvære.
– Trygghets tjenester med vaktordning.

Renhold & Drift

– Daglig renhold hos bedrift, kommune og private.
– Spesial renhold som boning, tepperens etc.
– Fasade- og Vindusvask
– Rengjøring av nybygg før innflytting eller ved eierskifte.
– Utendørs rengjøring av inngangsparti og parkeringsplasser

Kontakt Oss

Herdalen Næringspark, 4580 Lyngdal
post@apluss-ms.no
921 18 400

Daglig Leder

Tor Gresaker

mob; 977 19 577

mail; tgr@apluss-ms.no

Transport ansvarlig

Arnt Skeimo

mob; 907 30 500

mail; ask@apluss-ms.no